top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

I et overblik
Stubbekøbing

I centrum af Stubbekøbing ligger den historiske bymidte fra 1700-tallet, hvis bygninger og gader er delvist fredede. Vestergade er den vigtigste handelsgade, og Torvet er byens centrale plads, hvor også kirken og det historiske rådhus ligger. Bymidten er omgivet af heterogene strukturer bestående af parcelhusområder, rækkehuse og enkelte erhvervs- og industrigrunde. Der er også nogle sommerhuse og en campingplads i udkanten af byen. Med hensyn til byudvikling er Stubbekøbing i høj grad præget af bygninger i en til to etager og "flade" hustypologier. Den tidligere fiskerihavn med sine karakteristiske kornsiloer er et minde om byens historie, men bruges nu af en genbrugsvirksomhed. Lystanlægget Park er byens centrale grønne område.

Karakter & bystruktur

Historien om Stubbekøbing

Karakter & bystruktur

På grund af den stærke befolkningstilvækst i begyndelsen af det 20. århundrede voksede byen ud over sine historiske grænser. Siden da er befolkningstallet og den økonomiske udvikling stagneret, men der er sket en yderligere byudvidelse, især i udkanten. Under Danmarks strukturreform i 2007 blev den tidligere Stubbekøbing Kommune indlemmet i den nye Guldborgsund Kommune og mistede sin rolle som administrativt center. I perioden 2015-2020 blev der gennemført en bydækkende "områdefornyelse" på baggrund af et udviklingskoncept. Derudover er der forskellige overordnede koncepter på kommunalt niveau, såsom planstrategien 2022, en boligpotentialeanalyse 2018, bosætningsstrategien 2020-2024 og en klimabeskyttelses- og klimatilpasningsplan (henholdsvis 2023 og 2014).

Udvikling af Stubbekøbing i det 20. Århundrede

Aktuelle udfordringer og projekter

I lighed med mange andre små (kyst)byer i Danmark har Stubbekøbing mistet mere og mere af sin økonomiske betydning i fortiden, ikke kun på grund af indlemmelsen. Dette afspejles i bybilledet, f.eks. i form af tomme bygninger. På længere sigt kan man også forvente et fald i befolkningstallet i hele kommunen, og der er allerede en tendens til aldring. På trods af ønsket om at styrke turismen er det desuden kun i begrænset omfang muligt at fastholde turister i byen. På grund af den geografiske placering er der også en særlig risiko for stigende havniveau og oversvømmelser i fremtiden. Et projekt, der er værd at nævne, er den planlagte udvikling af tidligere havnesiloer til et kunst- og kulturcenter af internationalt format (projekt 4850).

Partnerships

bottom of page