top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

I et overblik
Neustadt in Holstein

Som havneby er Neustadt in Holstein et vigtigt sted for turist- og sundhedssektoren. I regionen er Ameos-klinikken, Schönklinik og flådens militære anlæg derfor vigtige arbejdsgivere og uddannelsescentre i regionen. Neustadts direkte beliggenhed ved havet gør den til et sted for afslapning for mange, hvilket også indrammes af de nærliggende grønne områder. Andre kulturelle attraktioner, som f.eks. museer, er også trækplastre. Neustadts bystruktur er kendetegnet ved en adskillelse af anvendelser og funktioner, hvilket begunstiges af byens opdeling på grund af Neustadts indre vandvej. Det betyder, at der i øst overvejende er større typologier som f.eks. industribygninger, mens der i vest er boligområder og den historiske gamle bymidte. Sidstnævnte understreges markant af de typiske murstensbygninger i nord.

Karakter og bystruktur 

Historien om Neustadt i Holstein

Strukturel udvikling

Karakter og bystruktur

Et af de første vigtige skridt for Neustadt i det 20. århundrede var udarbejdelsen af en masterplan i 1920'erne, som sørgede for en velordnet udvikling af byen og skabelsen af nye boligområder og lagde grundlaget for byens udvidelse i vestlig retning. I 1980'erne blev der udviklet yderligere strategiske planer for at fremme havneudvikling og turisme. Udvidelsen af havnen og etableringen af fritidsfaciliteter i det omkringliggende område bidrog til byens økonomiske udvikling og tiltrækningskraft. En anden milepæl i Neustadts byudvikling var udarbejdelsen af en rammeplan for den gamle bydel og vestsiden af havnen for at bevare byens historiske arv, samtidig med at der blev taget hensyn til nutidens krav til byudvikling.

Udvikling af Neustadt i det 20. århundrede

Som stoppested mellem Lübeck og København spiller både jernbanestationen og sporets tilstand i Neustadt en afgørende rolle. Som en del af anlægsarbejdet på den faste forbindelse over Femern Bælt forventes jernbanestrækningen mellem Neustadt og Puttgarden at blive nedlagt i 2029. Det vil gøre det muligt at opgradere den elektrificerede strækning. Den fredede jernbanestation vil også blive moderniseret for at muliggøre nye anvendelser. Stationsområdet vil også blive suppleret med et parkeringshus i flere etager, og den centrale busstation vil blive redesignet. Der vil også blive bygget en cykelstation og et hostel i lagertårnene. Målet er at sætte stationsområdet i centrum og gøre det lettere at ankomme til og finde rundt i Neustadt. Tiltagene forventes at have en positiv indvirkning på byen som helhed.

Aktuelle udfordringer og projekter

Partnerships

bottom of page