top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

Planlægningskontekst

Stubbekøbing

Stubbekøbing har sine rødder som købstad og fiskerleje helt tilbage til det 12. århundrede.
I dag har byen ca. 2.250 indbyggere og ligger omkring to timers kørsel med offentlig transport til København og halvanden times kørsel i bil.
Rejsen til Lübeck og Hamborg er i øjeblikket meget mere besværlig, end den vil være, når den faste forbindelse over Femern-bælt står færdig. I dag tager det tre timer i bil og syv timer med offentlig transport til Lübeck. Øget bosætning, kultur- og fritidsoplevelser og bæredygtig turisme er tværgående planlægningsspørgsmål i området.

Planlægningskontekst

Befolkningstallet har igennem længere tid været stagnerende, og byen har oplevet en nedgang i serviceydelser og en aldrende befolkning. Særligt i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor Stubbekøbing blev en del af Guldborgssund Kommune, er der sket en udflytning af services. De fleste investeringer og ressourcer til offentlig planlægning er koncentreret i kommunens hovedby Nykøbing-Falster. En række interessenter som kommunen, erhvervsfolk, kulturorganisationer og lokale borgere spiller en væsentlig rolle i den fremtidige udvikling af Stubbekøbing.

Demografi og services

Femern_edited.jpg

Guldborgsund Kommune ønsker at udvikle Stubbekøbing for at tiltrække både bosætning og turisme. Byens historie som købstad og havneby er et vigtigt udgangspunkt for en strategiudvikling, der har fokus på at styrke værdifulde kulturmiljøer og stedbundne potentialer. Der er arbejdet med, hvordan den eksisterende erhvervshavn kan omdannes til at rumme forskellige byfunktioner, og i den seneste kommuneplan er der lagt øget vægt på at skabe en kulturel revitalisering af havneområdet.

 

En del af udviklingspotentialet gemmer sig muligvis i udbuddet af flexboliger[1]. Den fleksible boligordningtiltrækker en del beboere til byen ved at tillade, at fritidsboliger kan bebos året rundt. Derudover gør flexboligernes løft af byens facader på de gamle byhuse byen attraktiv for både lokale og turister, der møder en idyllisk og renoveret købstad. De fleksible boligejere deltager dog mindre i samfundslivet, betaler ikke kommuneskat, handler ikke ind hver uge og sender ikke deres børn i den lokale skole.

Bosætning og turisme

Havnen har været genstand for revitalisering og er af historisk betydning. Havnen omfatter en marina og en erhvervshavn. Et nyt projekt ledet af den erhvervsdrivende fond Projekt 4850 har til formål at bevare Stubbekøbings kultur- og industriarv og skabe et nyt omdrejningspunkt for både turister og lokale aktiviteter. Siloen har været forfalden og ubrugt, men under Projekt 4850 vil den blive omdannet til en kultur- og turistattraktion med et udsigtstårn. Kreative fagfolk vil kunne finde støtte og udstillingsplads i den nyrenoverede silo.

Projekt 4850 har også til formål at øge jobskabelsen og tiltrække unge beboere. Projekt 4850 er i øjeblikket ikke finansieret af Guldborgsund Kommune, men salget af siloen til Projekt 4850 var en succes, og planerne for renoveringen er i gang. Den vil finde sted i løbet af de næste tre år.

Revitalisering af havnen

Femern_edited.jpg

Ved at tiltrække turister, intellektuelle, kunstnere og lokalbefolkningen til havneområdet håber man, at det vil have en positiv effekt på hele Lolland-Falster. Kunstmuseet Louisiana har vist interesse for at afholde udstillinger i den renoverede silo, og det kan bringe internationale kunstnere til byen. Den verdenskendte kunstner Danh Vo er med i projektets bestyrelse og har en stor interesse i at bringe flere kulturelle muligheder til området, hvor han også bor.

 

Borgerinddragelse er nøglen til siloprojektet, og fonden har også forpligtet sig til at sikre borgerinddragelse i udviklingen af projektet. Det har været en del af samarbejdsaftalen med Roskilde Universitet, at de studerende skulle udforske metoder til, hvordan denne borgerinddragelse kunne se ud.

 

Den rekreative marina byder i dag på slæbested, indkøbsmuligheder, grill, toiletfaciliteter, kiosk og legeplads. Havnepladsen blev forbedret i 2018 af ETN arkitekter under en "Områdefornyelse"-plan, og der blev skabt en ny fritidshavn med en havnebro, udekøkkener og plads til aktiviteter. Projekt 4850 fortsætter kommunens arbejde med at levendegøre havneområdet.

Deltagelse og kreativitet

The analysis was prepared by: Jensen, Larsen, Hallum, Jørgensen, Andersen, Ott, Lohse, Robenek, Robins, Birkebæk, Zappe, Baldet, Papoth, Sawina, Thiel, Mortensen and Cordero

Partnerships

Femern_edited.jpg

Find ud af mere...

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Urban struktur

Tilgange til borgerdeltagelse

bottom of page