top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

BELT catalogue 2
Studio Stubbekøbing

Bachelorstuderende fra RUC og TH Lübeck undersøgte bystruktur og stedskarakteristika i Stubbekøbing, hvor studerende fra TH Lübeck fokuserede på Stubbekøbing, og studerende fra TH Lübeck sammenlignede Neustadt med Stubbekøbing. De tyske studerende udforskede fire temaer - visuelle forbindelser, turisme i det offentlige rum og detailhandel. Feltarbejde var grundlaget for de TH Lübeck-studerendes rapporter, hvor observationer, fotos og kort dannede grundlag for forskningen. Der blev også brugt videodata. Der blev fokuseret på en dybere forståelse af det byggede miljø og brugernes oplevelse af byrummet. Der var styrker og svagheder ved hvert sted. De RUC-studerende udforskede udviklingspotentialer inden for cykelturisme, revitalisering af havnen og hovedgaden. Geografiske feltmetoder omkring observation, kortlægning og historisk dataanalyse blev anvendt til at forstå byens nuværende situation som afsæt for de studerendes anbefalinger til den fremtidige udvikling.

Bystruktur

Femern_edited.jpg

Koncept 1 - Visuelle links

Koncept 2 -
Det offentlige rum

Koncept 3 - Turisme

Koncept 4 - Detailhandel

Koncept 5 - Cykelturisme

Koncept 6 - Siloprojektet

Koncepter

Femern_edited.jpg

Koncept 7 - Hovedgaden 

Partnerships

bottom of page