top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

Koncept 6
Siloprojektet

Siloen er et ikonisk element i Stubbekøbing. Historisk har mange mennesker arbejdet her, den har været vigtig for udskibning af kornprodukter, og den tårner sig op som en funktion og et “landmark”, der har forbundet det agrare landskab med byens udvikling. Siloen er et historisk element i byen, der kan ses helt fra Storstrømsbroen, men den stået tom længe og har bl.a. været et sted unge har kunne få et frirum og hænge ud. I dag er siloen forladt og solgt af DLG til en lokal forening “4850 Stubbekøbing”. De har store visioner for siloen, som et sted der forbinder kunstnerisk filantropi og kulinarisk virksomhed.

Men hvordan kan siloprojektet være en facilitator for livet på havnen og være med til at revitalisere byen? Hvad er potentialerne for at skabe liv på havnen? Hvordan kan lokal fødevareproduktion være et element i dette?

For at undersøge siloprojektets potentiale for at revitalisere livet på havnen, og byen i bredere forstand, arbejdes der med kortlægning af byens historiske rødder og havnens udvikling i forhold til erhverv, turisme, aktiviteter, foreningsliv og lokal fødevareproduktion. Igennem creative placemaking, mytogeografi og fokus på kunstens rolle undersøges, hvordan man kan fastholde havnekulturen og det stedsspecifikke samtidig med at stedet gennemgår en omfattende revitalisering.

Intro

Byen bærer præg af sin status som købstad. Denne identitet har store muligheder for at blive videreudviklet ved havneområdet i samspil med kunst- og kulturudvikling.

Siloerne rummer mange kvadratmeter, der kan huse forskellige aktiviteter og være med til at styrke livet på havnen. I et turismeperspektiv kan udsigtspunktet samt kunstneriske og kulturelle events af national og international kaliber være med til at gøre byen til et nyt hotspot på Nordfalster. Samtidig kan bygningerne udleje lokaler til lokale aktiviteter for skoler og foreningsliv omkring fx billedkunst, maritimt liv, håndværk, madkundskab og fællesspisning.

Siloernes potentiale for kreativ stedsudvikling

Historisk har landbrug og fiskeri sat et dybt præg på byen. Silobygningerne på havnen har spillet en rolle for bearbejdning af både korn og fisk. I dag er både det omkringliggende havmiljø og landbruget truet og begge har oplevet nedgang i beskæftigelsen. Samtidig findes der lokalt mange initiativer der eksperimenterer med nye former for bæredygtig og lokal fødevareproduktion.

Siloprojektet kan bidrage til at synliggøre initiativer og til en gentænkning af forholdet til fødevarer. I forlængelse af kunstudstillinger kan der etableres et fødevarelaboratorium og fællesspisning med fokus på Falster-egnens stedsspecifikke dyrkning af rødder og grøntsager.

Lokal fødevareproduktion på havnen

Madboder, torvemarkeder på havnen kan yderligere genskabe havnens historiske identitet som fødevareknudepunkt.

Femern_edited.jpg

Analyse

Konzept 1

Konzept 2

Konzept 3

Konzept 4

Konzept 5

Entdecke mehr...

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Femern_edited.jpg

Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Koncept 4

Koncept 5

Koncept 6

Find ud af mere...

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Partnerships

bottom of page