top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

Koncept 1
Visuelle links

Emnet for projektet Visual Links - dominerende elementer i bybilledet - knytter sig til forskningen omkring, hvordan vi intuitivt slentrer gennem byen. De to byer, der undersøges, Neustadt in Holstein og Stubbekøbing, udforskes  gennem synssansen. Det centrale spørgsmål i undersøgelsen er: Er de visuelle veje også de faktiske veje gennem byen? Et andet spørgsmål er: Hvor meget påvirker blikket og den ubevidste opfattelse retningen af rejsen? Disse spørgsmål udforskes yderligere, mens man overvejer mulige barrierer i byrummet. Opmærksomheden rettes mod, om det er muligt at gå langs de visuelle akser uden problemer, eller om strukturelle eller naturlige forhindringer krydser og spærrer denne vej. Højdeforskelle, vejrforhold og steder, hvor man føler sig godt tilpas langs ruterne er andre vigtige opmærksomhedspunkter.

Byerne blev udforsket til fods fra et centralt torv og et offentligt trafikknudepunkt. Begge er af central betydning for lokalbefolkningens daglige færden,  men her udforsket i den fremmedes, ikke-lokalkendtes perspektiv. Fra de centrale udgangspunkter udforskedes ruter i alle retninger Under spadsereturen følges kun intuitive bevægelser baseret på de omgivende rumlige og arkitektoniske strukturer. Ruten kan påvirkes af eksterne faktorer. Til analysen formuleredes tesen "Arkitektoniske dominerende elementer fungerer som tiltrækningspunkter og steder, der vækker interesse, mens rum med en lav opholdskvalitet passeres hurtigere".

Introduktion og udvikling

Sort kort over Stubbekøbing med ruter o.M.

Ruterne i Stubbekøbing starter ved det centrale busstoppested på havnen. Dette sted har også en særlig betydning, fordi mange mennesker rejser med færge. På grund af grænsen mod havet i nord er der kun tre ruter. Alle fører gennem byens historiske centrum, men de ender forskellige steder i byen. Under rundturen i byen på dagen, hvor undersøgelsen blev gennemført, var der særlige vejrforhold på grund af kulde og sne. Samlet set kan spørgsmålet om, hvorvidt de visuelle veje også repræsenterer byens fysiske ruteforbindelser, besvares med "ja". Der er næsten ingen strukturelle eller naturlige barrierer i bymidten. Kun parkerede biler, der gør det vanskeligt for fodgængere at krydse gaderne. Med hensyn til byplanlægning er der klart afgrænsede og historiske bygninger med opdelte rumlige kanter langs ruterne. Men vest for den gamle silo ved havnen er området mere udefineret og svært at orientere sig i, hvor der skabes en negativ opfattelse af bystrukturen.Særligt slående er de mange afrundede hjørner på bygninger i byen, som skaber en beroligende effekt. Mange steder er der en visuel forbindelse til byens kirke. Det vækker stor interesse. Men om det fungerer som en destination eller bare et kort ophold, afhænger af, hvilken udsigt man har til bykirken og det tilstødende torv. Endepunkterne repræsenterer steder, hvorfra der ikke dukker spændende elementer op i synsfeltet, som får en til at vende om.

Ruten og resultaterne

Ruterne i Neustadt starter ved Bahnhofsplatz vest for havnen. På grund af begrænsningen af vandet og utilgængelige havneområder i syd, er der også tre hovedruter her. De fører til industriområdet i vest, den indre vandvej i nord og det historiske centrum i øst. Det var let overskyet under turen rundt i byen. I forhold til Stubbekøbing er svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de visuelle akser også repræsenterer de grundlæggende ruter i byen, kun delvist besvaret. Strukturelle barrierer opleves her primært i form af trafikerede veje og byggepladser.
 

I byens centrum er der klart afgrænsede og historiske bygninger med strukturerende rumlige kanter, mens det i de resterende dele ofte er udefinerede rum med omfattende gadebilleder, der bestemmer udseendet. Ruten ind i den gamle bydel er tydeligst præget af arkitektoniske elementer. Kirken og byporten er bygninger, der vækker interesse. På de andre ruter var der mindre spændende elementer. Slutpunkterne her er kun delvist steder, hvorfra der ikke dukker spændende elementer op i synsfeltet, og som opfordrer folk til at vende om. Destinationerne på vandet og ved byporten indbyder til at blive hængende med en smuk udsigt og områder med høj opholdskvalitet.

Ruten og resultaterne

Byerne Neustadt in Holstein og Stubbekøbing har mange lighedspunkter i  bystruktur i forhold til dereshistoriske centrum. At slentre gennem disse områder af byen rummer derfor lignende opfattelser og elementer, der påvirker ruterne. Overordnet set er opfattelsen af byrummene i de gamle bystrukturer med gadeforløb og orienteringsakser den mest positive. Det lave niveau af trafikbelastning og de store pladser blev også opfattet positivt. Der er en slående forskel, når man ser på de to kort. Mens alle ruter i Neustadt faktisk fører i de respektive kardinalretninger, er de i Stubbekøbing centreret omkring byens centrum. Alt i alt, tendenser i bevægelsesretningen kan genkendes af visuelle akser.

Vejrets indflydelse bør dog ikke undervurderes. Under lignende forhold kunne forskellene mellem ruterne i byerne være mindre. Derudover spiller mange andre faktorer en rolle, som ikke kan ses på billederne eller ruterne, og valget af ruter spiller en rolle. Man skal huske på, at hver rute er lagt med forskellige intentioner. Har du tendens til at besøge smukke steder, ønsker du at gå så langt som muligt, eller har du særlige præferencer eller mål, såsom at nå byens centrum eller have en særlig smuk udsigt over vandet? Det er ubevidste aspekter, der påvirker resultaterne. Selvom sammenligningen tydeligt viser, at Neustadt generelt er mere mangfoldig som by, kan man ikke komme med en endelig udtalelse om de to byer ved at anvende denne metode.

Sammenligning af byerne

Sort kort over Neustadt i Holstein med ruter o.M.

Saskia Fleischer und Christian Schönekeß

SPM 1 Planlægning og bygning International I WiSe 23/24

Femern_edited.jpg

Koncept 1

Koncept 2

Koncept 3

Koncept 4

Koncept 5

Koncept 6

Find ud af mere...

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Femern_edited.jpg

Analyse

Konzept 1

Konzept 2

Konzept 3

Konzept 4

Konzept 5

Entdecke mehr...

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Partnerships

bottom of page