top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

Fortællinger og borgerdeltagelse

Stubbekøbing har i de seneste årtier oplevet en støt nedgang i industri, service og en aldrende befolkning. Det kommende kulturdrevne revitaliseringsprojekt Projekt 4850 vil sandsynligvis ændre Stubbekøbings image og bymæssige tilstand ved at omdanne de forladte industriområder nær havnen til et sted for kunst og kultur.  

 

Gennem metoden 'storytelling' (Sandercock, 2003) fremhæver vores projekt potentialet og udfordringerne ved at forene ambitionerne i et privatfinansieret kulturelt revitaliseringsprojekt med lokalbefolkningens forventninger i forbindelse med planlægning.

Introduktion

Planlægning og byudvikling sker ud fra særlige fortællinger. Det vil sige specifikke forestillinger om, hvad steder er, og hvad de kunne blive. På den måde former de, hvordan steder udvikles.

Vores mål har været at fokusere på de lokale borgeres fortællinger for at fange de uhåndgribelige aspekter af hverdagslivet i Stubbekøbing, som ofte mangler i traditionelle planlægningstilgange. Gennem fokusgrupper har vi indsamlet vi historier omkring byens fortid, nutid og fremtid. Denne metode gav borgerne mulighed for at formulere deres perspektiver på deres lokalsamfund og by som kontrast til dominerende og udefrakommende fortællinger.

Storytelling som en metode

De lokales fortællinger om Stubbekøbing portrætterer en meget livlig by før i tiden, som de ældre indbyggere er nostalgiske omkring. Men siden da har byen oplevet en tilbagegang på grund af bredere strukturelle elementer som afindustrialisering og centralisering. 

De lokales fortællinger skildrer en by, der i dag bærer præg af denne nedtur i form af at være en pendlerby, der grundet sin geografiske placering er blevet delvis stigmatiseret i den offentlige debat. Samtidig er der en oplevelse at byen er blevet opgivet af de offentlige myndigheder, især i sammenligning med nabobyen Nykøbing Falster. Af disse grunde udtrykker nogle lokale et behov for hjælp udefra, mens andre udtrykker et behov for at klare sig selv for at skabe forandring.

Borgernes oplevelse af byens tilbagegang

På trods af det formidler de lokales fortællinger om Stubbekøbing også en by, der har væsentlige kvaliteter som adgang til natur, billige boliger, attraktioner, som indbyggerne er knyttet til. De mange borgerforeninger har også en væsentlig betydning. Gennem historiefortællingen tillægger de lokale en stærk følelsesmæssig værdi til havneområdet, som er centralt for Stubbekøbings historie og for borgernes hverdagsliv i dag. Havneområdet beskrives som et sted, de besøger regelmæssigt, ligesom at de har mange positive minder om livet på havnen.

Byens nuværende værdier ifølge lokale borgere

Borgerne frygter, at byen vil uddø, hvis de tilbageværende institutioner forsvinder. Sammen med udbredelsen af flexboliger, er der en risiko for at Stubbekøbing bliver en by med en ren boligfunktion. Borgernes tilknytning til stedet kommer til udtryk gennem deres bekymring for en privatisering af havneområdet og for, at deres følelse af at høre til i byen forsvinder. 

Disse bekymringer viser borgernes ønske om at genskabe en livlig by gennem nye kulturelle tilbud. Overordnet ønsker de lokale, at Stubbekøbing skal være et sted, hvor folk kan leve et lykkeligt og tilfredsstillende liv. En by der genvinder dynamikken med fokus på fællesskab, økonomi og aktivitet, som ikke kun er kommerciel. De ser et potentiale i Projekt 4850 til at bekæmpe tilbagegangen, og et udgangspunkt for en større revitalisering af byen.

Visioner og bekymringer for fremtiden

For at udvikle en mere demokratisk og stedsfølsom strategi for kulturel revitalisering i Stubbekøbing skal Projekt 4850 tage hensyn til de bekymringer, håb og ønsker, der kommer til udtryk gennem de lokales historier og visioner for fremtiden samt deres stedstilknytning. Dette kan gøres gennem møder med borgerne, velvidende at projektets aktører allerede afholder regelmæssige informationsmøder på byens bibliotek. Det er vigtigt, at denne lydhørhed og åbenhed over for lokalbefolkningens input udvikler sig og varer ved gennem hele projektet.

Anbefalinger til kulturel revitalisering

Borgernes fortællinger er værdifulde for Projekt 4850, men også for at få indsigt i, hvordan byen opleves indefra. At nærme sig Stubbekøbing med viden om dens målbare økonomiske, demografiske og uddannelsesmæssige situation viser en by i tilbagegang med få ressourcer til forandring. En kvalitativ tilgang afslører imidlertid et meget engageret og aktivt fællesskab af borgere, som projektaktørerne ser som en potentiel ressource for udviklingen af Projekt 4850.

 

Dette resultat understreger, at kvantitative vurderinger ikke i tilstrækkelig grad afspejler den fulde virkelighed i landbyer. I vores sammenhæng fremstår historiefortælling ikke kun som et udtryksmiddel, men også som et værktøj til at belyse byens nuancerede facetter. Gennem historiefortælling kan vi derfor hjælpe med at lukke kløften mellem opfattelse og virkelighed

Konklusioner

Célia Pierrette Marie-Claude Baldet, Laura de la Fuente, Adam Robenek, Luis Tibó Zappe, Christopher Luke Robins & Paula Charlotte Lohse 

Indholdet er udviklet af studerende på masteruddannelsen i Nordic Urban Planning på RUC:

Femern_edited.jpg

Foreningslivet som samarbejdspartner

Kreativ stedsutvikling

Fortællinger og borgerdeltakelse

Find ut mere..

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Femern_edited.jpg

Analyse

Konzept 1

Konzept 2

Konzept 3

Konzept 4

Konzept 5

Entdecke mehr...

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Partnerships

bottom of page