top of page
P1280268_-_Offshore_Air_Turbines_in_Femern_Belt ennding.png

Kreativ stedsudvikling i Stubbekøbing Havn

Stubbekøbing, er en mindre by, der er konfronteret med udfordringer som befolkningstilbagegang og færre sevicefaciliteter. Samtidig står byen potentielt   over for betydelige forandringer på grund af byggeriet af Femern-tunnelen og planlægningen af Projekt 4850 medet offentligt kunstcenter på havnen . Det påvirker ikke kun byens beboere, men også de forskellige aktører, der befinder sig i havneområdet. Denne undersøgelse har derfor haft til formål at integrere de interesser og bekymringer, som lokale aktører i havneområdet gav udtryk for, i planlægningsprocesserne for Projekt 4850 ved hjælp af begreber som kollaborativ planlægning og kreativ stedsskabelse.

Kontekst

Vores undersøgelse har haft til formål at undersøge potentialet i en samarbejdstilgang til at fremme kreativ stedsudvikling i Projekt 4850 og Stubbekøbing Havn under hensyntagen til dens unikke værdier, praksisser, fællesskaberer og borgerdeltagelse. Efterhånden som velfærdsstaten trækker sig tilbage, er de mindre bysamfund i stigende grad afhængige af private eller velgørende investeringer i deres fysiske udvikling. For at muliggøre kreativ stedsudvikling bør planlægningsprocessen prioritere lokalsamfundets trivsel og være borger- og lokalsamfundsbaseret. Kreativ stedsudvikling omfatter flere elementer (hvordan, mål og risiko), der sigter mod at opnå socioøkonomisk vækst og revitalisere byområder. Det er dog forbundet med risici som gentrificering og manglende støtte fra lokalsamfundet.

Den centrale idé

Ved hjælp af parametre for samarbejdsbaseret planlægning og ved at undersøge rammerne for kreativ stedsskabelse vurderes Projekt 4850 som et et initiativ, der kan bidrage til en kulturel og kreativ revitalisering af Stubbekøbing Havn. Data til casestudiet er blevet indsamlet gennem feltarbejde og kvalitative interviews med lokale aktører og analyseret i en planlægningskontekst. Der er blevet identificeret seks aktører, som var placeret i siloernes umiddelbare omgivelser. Desuden er Guldborgsund Kommune blevet anset for at være en anden vigtig aktør på grund af ejerskabet af jorden og den administrative magt over planlægningsaktiviteterne på havnen.

Strategi

Projekt 4850 giver udfordringer og muligheder for den fremtidige udvikling af området. Det er en stor udfordring at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur til projekter, der kan virke uforholdsmæssigt store i forhold til områdets størrelse. Storstilede transformationer som den, der foreslås for siloområdet, møder ofte skepsis. Bekymringer om Projekt 4850's omfang og opfattede indvirkning på det lokale miljø og den lokale kultur kan overskygge de potentielle fordele. Uden samarbejde risikerer projektet at udelukke lokale aktører og kan utilsigtet bidrage til gentrificering og true det eksisterende sociale mønster i hele lokalsamfundet. Effektiv kommunikation og opbygning af partnerskaber mellem aktører er afgørende for at imødekomme disse bekymringer og inddrage perspektiver i planlægningsprocessen. Derudover er det vigtigt at udvise gennemsigtighed og tilpasningsevne, når man deler visioner og ideer og indarbejder feedback fra lokalsamfundet, også selvom denne proces viser sig at være tidskrævende og kostbar. For at sikre, at projektet er til gavn for lokalsamfundet som helhed, er det vigtigt at prioritere inddragelse og gennemsigtighed, når man navigerer i kompleksiteten i omdannelsen af Stubbekøbings havneområde.

Resultat

Anna Josephina Paproth, Jakub Krzysztof Sawina, Laura Kjems Mortensen, Nora Sophie Thiel

Content was developed by students of the Masters in Nordic Urban Planning Studies at Roskilde University:

Femern_edited.jpg

Analyse

Konzept 1

Konzept 2

Konzept 3

Konzept 4

Konzept 5

Entdecke mehr...

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

Partnerships

Femern_edited.jpg

Foreningslivet som samarbejdspartner

Kreativ stedsutvikling

Fortællinger og borgerdeltakelse

Find ut mere..

Konzept 5

Konzept 4

Konzept 3

Konzept 2

Konzept 1

Analyse

bottom of page